انواع ورق رنگی شیروانی و کاربردهای هریک

انواع ورق رنگی شیروانی و کاربردهای هریک

  اگر به شمال کشور سفر کرده باشید، باید متوجه رنگ‌های مختلف سقف‌های خانه‌ها شده باشید. ورق‌های به کار برده شده در سقف‌های شیروانی دقیقاً یکی از انواع ورق‌های رنگی هستند. اگر بخواهیم به طور دقیق‌تر انواع ورق رنگی شیروانی و کاربردهای هریک را مقایسه کنیم، بهتر است هریک از آن‌ها را به طور جداگانه